Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids      SSTT: Tarragona

1 - Tarragona Institut Pere Martell - Santos Segura, Jaume IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 16031 (st:43)0
2 - Tarragona Institut Pere Martell - Roca Pérez, Isaac IN Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c 17027 (st:43)0EDP