ustec

destinacions

Tota la informació estiu 2016

 

Informació sobre perfils professionals

 

linia vermella

Web del Departament sobre les adjudicacions de destinacions provisionals

Les "Adjudicacions de destinacions provisionals" (conegudes popularment com a "adjudicacions d'estiu") son convocatòries anuals que estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d'educació especial, centres d'ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d'ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional.
Les destinacions provisionals (són voluntàries) amb efectes d'1 de setembre i finalitzaran el 31 d'agost, a excepció dels casos previstos de propostes de l'Administració o de les direccions dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

fletxa Preguntes més freqüents sobre les destinacions provisionals

linia vermella

adjudicacions ("Adjudicació de destinacions provisionals")

- Resolució definitiva

- Resolució provisional

Accés a l'aplicatiu (amb codi XTEC o amb usuari/a temporal)

Informació Adjudicacions d'estiu curs 2015/16

Eina sobre les Adjudicacions provisional d'estiu 2015/16

linia verda

caixa normativa

linia verda

exterior ("Concurso para la provisión de puestos de personal docente en el exterior")

fletxa MECD: Concurso de méritos para la provisión de puestos de personal docente en el exterior por funcionarios de carrera

fletxa STEs Intersindical: Educación en el exterior. Novedades

stes

Resolución del concurso de docentes del exterior 2015

Resolución del concurso de asesores del exterior 2015

linia vermella

ct

Informació Concurs de trasllats 2014/15

Informació Adjudicacions d'estiu pel curs 2014-2015

linia vermella

adju 13 ("Adjudicació de destinacions provisionals")

Publicació adjudicacions

Convocatòria indexada consulta ràpida

linia verda

caixa normativa

DOGC 21/5: instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals

Eina informativa sobre les destinacions estiu 2013

linia verda

Consulta de la fitxa de tots els centres

linia vermella

opos 7 11

Oposicions, seleccionats/des: 28/7/2011 - 22/6/2010 - 5/8/2009 - 5/8/2008 - 7/8/2007

Per reclamar durant el darrer dia de reclamacions Dissabte 20 de juliol, s'haurà de fer:

Oficines de correus mitjançant un correu administratiu, carta oberta amb còpia per a què la segellin i la direcció del Departament d'Ensenyament

Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona
2) GRATUÏTA: anar a registrar la reclamació personalment al
Registre General de la Delegació del Govern a Catlunya. Registre de documents.
c/ Bergara, 12
Barcelona
Horari de dissabtes que posa al seu web de 9 a 14 hores

linia vermella

adj 12 ("Adjudicació de destinacions provisionals")

Informacions d'estius anteriors: la informació més nova està en ESTIU 2013.

linia verda

Consulta individual, per centres, municipis i comarques

Destinacions per especialitats i centres

Procediments de les adjudicacions de destinacions provisionals

linia verda

21.159 adjudicacions per especialitats i per centres

DESTINACIONS PROVISIONALS ESTIU 2012

linia verda

caixa normativa

DOGC 15/5/2012: adjudicacions de destinacions provisionals i sobre els desplaçaments forçosos

21.159 adjudicacions per especialitats i per centres

linia vermella

estiu 11 ("Adjudicació de destinacions provisionals")

caixa normativa

DOGC 20/5/2011Instruccions adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí.

caixa meses

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Dijous 3 de maig de 2012 9.30h:

Ordre del dia:

1. Resolució per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament i altres llocs, amb efectes d'1 de setembre de 2012, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.

2. Resolució per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2012-2013.

3. Torn obert de paraules

linia verda

Adjudicacions per especialitats i per centres

fo total
CS 6.113
IN 5.819
PP 9.029
PS 198
total 21.159

Oposicions, seleccionats/des: 28/7/2011 - 22/6/2010 - 5/8/2009 - 5/8/2008 - 7/8/2007

linia verda

CONSULTA DELS CODIS DELS CENTRES

Llista definitiva: 27 juliol de 2011 11:30.
Es fan públiques les destinacions provisionals adjudicades a tots els col·lectius.

linia verda

Informació dels 2.693 centres per comarques i per zones

Nota: només el professorat interí del pacte serà destinat d'ofici.Centres que cal demanar explícitament --- Convocatòria indexada per lectura ràpida

Adjudicacions (resolució provisional) per especialitats i per centres secundària i FPA

Full d'informació sindical 175

caixa normativa

DOGC 20/5: RESOLUCIÓ ENS/1234/2011, de 12 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament i altres llocs, amb efectes d'1 de setembre de 2011, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.

caixa normativa

DOGC 20/5: RESOLUCIÓ ENS/1233/2011, d'11 de maig, per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2011-2012

linia verda

Resum sobre adjudicacions de destinacions provisionals

linia verda

Algunes CCAA han publicat convocatòria de comissions de serveis comproveu el termini ... (més informació STEs)

linia vermella

inf ant

Informació anterior actualitzada a 30/6/2010

linia vermella

seus

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

17/11/2016 10:15 (69)