ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

INFORMACIÓ PEL COBRAMENT DEL MES DE JULIOL (PERSONES SUBSTITUTES)

Activitat reconegudes pel Departament d'ensenyament JULIOL 2017

MODIFICACIÓ GESTIÓ DE LA BORSA PEL COBRAMENT DEL JULIOL

Requisits per poder tenir un nomenament al juliol d’aquest curs:

1.     Haver prestat serveis docents durant un mínim de sis mesos dels quals almenys un dia en el període comprès entre l’1 d’abril i el 30 de juny.

2.     La dedicació (o jornada) del nomenament del mes de juliol serà la que correspongui al major número de dies dels nomenaments.

3.     El nomenament del mes de juliol comportarà l’obligació de participar en activitats de formació permanent del professorat organitzades i/o reconegudes pel Departament d’Ensenyament durant el mes de juliol amb una durada total de 30 hores. El cursos de formació d’un mínim de 10 hores es poden acumular per tal d’acreditar les 30 hores de formació.

a.     Abans del 30 de juny s’haurà d’aportar als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona un justificant que acrediti la inscripció al curs.

b.     Abans del 30 de setembre s’haurà d’aportar als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona un justificant que acrediti la realització del curs.

c.      El professorat que participi en les oposicions docents a Catalunya no hauran de justificar res. En els casos de participació en les oposicions docents en d’altres comunitats autònomes ho hauran de justificar abans del 30 de juny davant del seu Servei Territorial o el Consorci d’Educació de Barcelona. Aquest professorat no estaran obligats a participar en les activitats de formació permanent.

USTEC·STEs (IAC) ha exigit al Departament d’Ensenyament que garanteixi una oferta suficient d’activitats gratuïtes  de formació permanent del professorat per tal d’evitar que els treballadors de l’escola pública tinguin que pagar per fer un curs a canvi de cobrar la nòmina del mes de juliol.

 


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

12/05/2017 11:54 (25)