USTEC·STEs

http://www.sindicat.net/borsa/borsa/index.php

Departament: criteris per l'adjudicació de places

Si teniu dubtes sobre els criteris podeu enviar un mail a pere@sindicat.net

Teniu en compte que des dels nomenaments del 18/9 el 0,42 ja no està en el bloc 0,33

SSTT Especialitat Pos Dades